🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > keresztény kurzus
következő 🡲

keresztény kurzus: az 1919. aug. 7. utáni magyar kormányok gúnyos, sajtónyelvi elnevezése (→Tanácsköztársaság). - Eredete bizonytalan, tartalma ellentétes utalás a 133 napos kommün forradalmi kormányzótanácsára, melynek csupán elnöke, Garbai Sándor volt keresztény (ref. kőművespallér). Valójában 1919: a 45 népbiztos (népbiztoshelyettes) közül 10 r.k. (6 konvertita), 4 ref. (2 konvertita), 1-1 g.k., g.kel. és unit. vallású (37,77 % megkeresztelkedett, ennek 47 %-a konvertita). - A ~ eredeti jelentését elferdítve a népi demokrácia pol. és tört. irodalmának →szitok-átok nyelvében a Horthy-korszak általánosító, elmarasztaló jelzője. 88

Radisics Elemér: Reflexiók a ~hoz. Uo., 1920. - Gratz Gusztáv: A forr-ak kora. Mo. tört. 1918-1920. Bp., 1935:97. - Váry 1993:162.