Magyar Katolikus Lexikon > K > keresztény élet


keresztény élet (lat. vita christiana): 1. A Szentírás szerint a ~: élet Jézus Krisztusban. A →keresztség által az ember meghalt a bűnnek, de újjászületik Isten számára Jézus Krisztusban (vö. Róm 6,5-11). Részesül a Föltámadott életében (vö. Kol 2,12), s Krisztust követve, vele egységben (vö. Jn 15,5) képes Isten kedves gyermekeként „szeretetben élni” (Ef 5,1). Gondolatait, szavait, cselekedeteit ahhoz az érzülethez igazítja, „amely Krisztus Jézusban volt” (Fil 2,5; . Jn 3, 12-16). - A ~ a megigazultak élete „az Úr Jézus Krisztus nevében és a mi Istenünk Lelkében” (1Kor 6,11). A „Fiú Lelke” tanítja őket imádkozni az Atyához (vö. Gal 4,6) és életükké válva vezeti cselekedeteiket (vö. 5,25), hogy „a Lélek gyümölcseit teremjék” (5,22) a szeretetben. - A ~ olyan életet jelent, melyben a Szentlélek, gyógyítván a bűn sebeit, belsőleg megújítja az embert (Ef 4,23), megvilágosítja és megerősíti, hogy „a világosság fiaként” éljen (Ef 5,8) „jóságban, igazságosságban és igazságban” (5,9). - 2. A ~ természetes alapja az →erkölcsi rend. - 3. A ~nek van célja: az →örök élet. E cél meghatározza és elrendezi az élet egészét és az egyes napokat egyaránt. Értelmet ad az emberi tevékenységnek, szenvedésnek, mert az örök életben minden jó elnyeri jutalmát és minden rossz a büntetését. Kiegyensúlyozottá teszi a lelket, mert e cél szemmeltartásával a dolgok, problémák, viselnivalók más (objektívebb) megítélést nyernek. **

KEK 1691-96.