Magyar Katolikus Lexikon > K > kenesei részgyűlés


kenesei részgyűlés, 1532. jan. 1.: az ellenkirályok vitáinak elsimítására és a török elleni védelem ügyében összehívott rendi gyűlés. - A krakkói békekísérlet kudarca után a rendek, látván, hogy az ellenkirályoktól egyességet nem várhatnak s híreket kapván a török készülődéséről, 1531. XI. 1: Zákányban Nádasdy Tamás vezérletével elhatározták, hogy I. 1: ogy-t tartanak Kenesén (Veszprém vm.) az orsz. és családjaik megmentésére, anélkül, hogy I. (Habsburg) Ferdinánd (ur. 1526-64) v. I. (Szapolyai) János (ur. 1526-40) érdekeit figyelembe vennék. A fő cél az volt, hogy azt ismerjék el kir-uknak, aki az országot képes sikeresen megvédeni. A ~ mind a 2 kir-hoz küldjön követséget, akik e határozatot közölni fogják. A Ferdinándhoz menők kérdezzék meg: bízik-e magában, hogy az orsz-ot János és a tör. ellen megvédheti; válaszul nem ígéreteket, hanem tetteket várnak. - Jánostól azt tudják meg a követek, van-e ereje az orsz-ot - barátként is veszélyes tör. segítség nélkül - megvédeni, s biztosítani, hogy a tör. Mo-ot ezentúl nem háborgatja, a végvárakat - Nándorfehérvár kivételével - visszaadja. Különben készek magukat a töröknek alávetni, ami a kir-ok viszálykodása miatt amúgy is bekövetkezik. A követek megérkezését forrás nem említi. - A ~re V. Károly cs. (ur. 1519-58) Ferdinánd fölkérésére rothenfelsi W. Monfort gr-ot küldte, hogy Ferdinánd utasításaival utazzon Kenesére. VII. Kelemen p. (ur. 1523-34) A. Pimpellina pp-öt küldte, de ő későn érkezett, s Pozsonyból visszatért. A Szapolyai-pártiak közül többen hiányoztak, János tiltotta el őket, kegyvesztéssel fenyegetve Nádasdyt. A rendek csupán a zákányi végzéseket erősítették meg, III. 12: Berhidára újabb gyűlést hirdettek. Ennek közömbösítésére Ferdinánd Esztergomba, János Pestre hirdetett ogy-t, ahonnan az elmaradt berhidai gyűlés miatt a kevés megjelent is eredménytelenül távozott. 88

Horváth M. IV:81. - Hóman-Szekfű V:(mell.)65. - MTK II:366.