🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > keleti liturgiák
következő 🡲

keleti liturgiák: a →keleti egyházakban végzett szentmisék. - 4 anyalit-ra vezethetők vissza: 1. jeruzsálemi v. →Szent Jakab apostol liturgiája. Ebből fejlődtek ki a →bizánci szertartás, az →antiochiai szír liturgiák, a →maronita liturgia és az →örmény liturgia. - 2. →alexandriai szertartás v. Szt Márk liturgiája: belőle fejlődtek ki a →kopt misék és az →etióp liturgiák. - 3. Addai és Mari v. mezopotámiai v. az →apostolok liturgiája. Ebből fejlődött ki a →káld szertartás és a →malabár liturgia. - 4. Szt János v. efezusi lit., melynek K-en nincs nyoma. **-P.I.

Miksa SJ: Praelectiones de Liturgiis Orientalibus. Freiburg, 1908. - Más csoportosítást ad: Hanggi, A.-Panl, I.: Prex Eucharistica. Uo., 1968.