🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > kaukázusi magyarságkutató expedíció
következő 🡲

kaukázusi magyarságkutató expedíció, 1895: Zichy Jenő gr. költségén szervezett expedíció a kaukázusi és közép-ázsiai  magyar nyomok kutatására. - A tudóscsoport tagja volt Bálint Gábor (1844-1913) székely nyelvzseni, Csellingerián [Cselingarjan] Jakab (*1858) örmény író, Szádeczky-Kardoss Lajos (1859-1935) kolozsvári egy. tanár, Wosinszky Mór (1854-1907) apát-plnos és Zichy Jenő gr. (1837-1906). Céljuk a Kaukázus vidékén élt/átvonult magyarság régészeti, néprajzi, írásos és egyéb nyomainak fölkutatása, használati eszközök, néprajzi tárgyak, díszítő motívumok, stb. összegyűjtése. A Zichy gr. ősmagyarságról alkotott véleményével szembenálló MTA vezetősége a finnugor eredethez ragaszkodva nem támogatta a kutatás ilyen irányát, mely gyűjtési anyagával nyelvészeti ter-re szűkítette a hivatalos eredetfölfogást. 88

Zichy Jenő: A m. faj vándorlása. Z. J. gr. kaukázusi és közép-ázsiai utazása. 1. köt. Bp., 1897. - Szádeczky Lajos: Kaukázusi utazásunk. 1. r. Bp-től a Cserkeszföldig. Kolozsvár, 1898.  (Klny. Erdélyi Múz.)