Magyar Katolikus Lexikon > K > kattarói püspökség


kattarói püspökség, Cattaro, Catharen, Cattarum, Decadarum (2000: Kotor, Jug.): A 10. sz: alapították Dalmáciában. 925: említik először a spalatói érs. szuffr-ai között. A 11. sz. végén Bari (Apulia), majd Raguza suffr-a. 1932: közvetlenül a Sztszék alá rendelték, 1969: ismét Spalató (Split-Makarska) szuffr-a. 674 km²-en 1999: 90.000 l, 10.000 h, 28 pb, 12 ep, 2 szp, 2 sz, 38 szn, 11 ki-e volt. - I. (Nagy) Lajos kir. 1368: jogilag is a m. Szt Koronához csatolta. (Luxemburgi) Zsigmond kir. (ur. 1387-1437) idején 1387. VIII-1389: János mpp. az okl-kibocsátók között szerepelt. 1420-1797: a velencei uralom v. befolyás érvényesült, pp-ei rendszerint olaszok. Amikor a törökök uralták Hercegovinát és a kattarói öböl egy részét, a ~ ter-e szinte a székhelyre zsugorodott. 1687-től az egykori →rosoni püspökség és a →biduai püspökség híveiről is ~ pp-e gondoskodott. - A ~ első patrónusa Szt György, majd Szt Trifon, akinek ereklyéit 809. I. 13: vitték Kattaróba, s a röviddel azután emelt szegyh-at tiszt-ére sztelték. - Mpp-ei: 1090: Grimaldo, 1124: Ursatius, 1200 k. Michael, 1205: Sergius, 1220 k. Blasius, 1247 k. Deodatus, 1249 k. Centiberius, 1260 k. Marcus, 1271 k. Dompnius, 1328: Sergius, 1331: Raymundus OCarm, 1334: Thomas OP, 1343: Sergius, 1348: Bartholomaeus, 1349: Adam, 1352: Duymo OFM, 1374: Bernardus, 1375: Ioannes, 1388: Bartholomaeus OESA, 1397: Miklós, 1400: Dénes, 1410: Bitontói Antal OSB, 1421: Viterbói Rajmund OFM, 1422: Ferenc, 1425: Secundus, 1430: Marinus, 1453: Bernardus, 1457: Fasolo Angelus, 1459: Niger Marcus, 1471: Petrus de Brutis, 1493: →Cheregato János, 1514: Bizanti Trifon, 1524: Bizanti Lukács, 1565: Bizanti Pál, 1578: Zupan Ferenc OFM, 1581: Buccia Jeromos, 1604: Baronius Angelus OP, 1611: Rusca Jeromos OP, 1620: Pamfili Jakab, 1622: Buccius Vince, 1656: Sborovatius János. - Annak ellenére, hogy a széket horvát ill. ol. mpp-ök betöltötték, a m. kir-ok c-ként adományozták. ~ c-ét viselték: 1636: Domini Jeromos, 1637: Angelis Martino OCarm, 1682: →Jalkóczy János, 1687: Tacha János, 1691: →Szántosy András, 1696: →Ordódy Zsigmond Antal, 1708: →Luby Imre, 1713: →Mednyánszky Ferenc László br., 1734: →Nozdroviczky István, 1755: →Eszterházy Károly gr., 1790: →Kondé Miklós, 1805: →Szegedy Pál, 1817: Szedlmayer György, 1851: →Mihaljevich Mátyás, 1882: →Radich Gáspár, 1885: →Streit György. **

LBE:123. - OS 1974:279. - AP 1999:359.