🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > katolikus iskolák irányító és felügyeleti szervei
következő 🡲

katolikus iskolák irányító és felügyeleti szervei: A magyarországi katolikus tanügy autonómiája az 1934:XI. és az 1935:VI. törv. alapján jött létre s vált függetlenné az áll. tanügyi szervektől és isk-szervezettől. E törv-ek alapján szervezték meg a ~t: →Katolikus Középiskolai Főhatóság (1934-40), →Katolikus Középiskolai Főigazgatóság (1938-40), →Katolikus Iskolai Főhatóság (1940-48), →Katolikus Tanügyi Főigazgatóság (1940-48); (megújított) →Katolikus Középiskolai Főhatóság (1950-92), →Katolikus Iskolák Főhatósága (1992-96), Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Iskolabizottsága (→Iskola Bizottság, 1996-).  M.I.

A Kat. Középisk. Főigazg. Évkv-e 1939/40. Bp., 1940. - A Kat. Tanügyi Főigazg. Évkv-e 1940/41, 1941/42. Uo., 1941, 1942. - M. Egyhtört. Vázlatok 1989:221. (Mészáros István: A mo-i r.k. tanügyigazgatás tört. áttekintése 1560-1948) - MKA II:258. (Kemenes László Piar: A mai kat. középisk-k) - A kat. Egyh. a közszolgálatban. Bp., 1999.