🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > katolikus egyesületek föloszlatása
következő 🡲

katolikus egyesületek föloszlatása: Az egyesületek, köztük a vallásfelekezeti egyes-ek felülvizsgálatát 1945. VII. 9: a 20.165/I. sz. belügyminiszteri rendelet írta elő. 1946. IV: „diákösszeesküvések” címén hadjárat indult az egyh. isk-k és a vallásos (főleg kat.) egyes-ek ellen. VI. 17: Pénzes István fiatalember Bpen a Teréz krt. 15. sz. ház padlásáról tüzet nyitott az utcán haladó szovjet katonákra, 2 tiszt és egy m. lány meghalt. A gyilkosságot a baloldal a kat. ifj. szervezetek elleni támadásra használta föl. - VI. 25: a 7330/1946. ME sz. rendelet az összes egyes., köztük a felekezeti hitbuzgalmi, tud. és kulturális egyes-ek fölötti főfelügyeleti jogot a belügymin-re ruházta. - VII. 2: Szviridov szovjet altábornagy a Szövetséges Ellenőrző Biz. h. elnöke Nagy Ferenc min-elnöknek írt levelében javasolta a „fasisztabarát” ifj., köztük a kat. szervezetek föloszlatását. Rajk László belügymin. VII. 4: rendelettel föloszlatta a →Magyar Cserkészszövetséget (a →Magyar Cserkészleány Szövetség 1949. II. 27: közgyűlésen mondta ki működésének beszüntetését), VII. 17: a →Keresztény Szocialista Egyesületek Országos Szövetségét, VII. 18-27: a →KALOT 631, a →Katolikus Leánykörök Szövetsége 576, a →Katolikus Legényegyletek 136 helyi csop-ját, egyéb kat. szervezetek 170 egyes-ét. A gyorsaság miatt előfordult, hogy a Magyar Közlönyben csupán a vidéki fiók föloszlatását közölték (pl. VII. 4: Katolikus Asszonyok Nemzeti Szövetsége Nagykanizsai Csoportja), az orsz. közp-ét nem, s az nem is szerepelt a föloszlatottak közzétett jegyzékében; az is megesett, hogy a közp. föloszlatása után néhány nap múlva a vidéki fiókra is sor került (VII. 20: →Katolikus Dolgozó Leányok és Nők Országos Szövetsége; VII. 24: IX. ker. Veronika-csoport). Az elnevezés nem a hivatalosan használt néven, hanem az „Országos” v. a „Magyar” kiegészítéssel v. azok elhagyásával történt. - A nemz-gyűlés előtt Hám Tibor a Független Kisgazdapárt nevében szót emelt a ~ ellen. Különösen a hitbuzgalmi jellegű egyes-ek föloszlatását sérelmezte. Rajk László belügymin. válaszában cáfolta, hogy a föloszlatott egyes-ek között egy hitbuzgalmi is lett volna. - 1949. IX. 1: a belügymin. föloszlatta a Szt Imre Ifjúsági Egyes-et, a →Rákócziánum Katolikus Gimnázium és Internátus Egyesületet, a Foederatio Stefánia Egy. és Főisk. Hallgatók Szt István Bajtársi Szöv-ét; XI. 19: a →Szent Vince Szeretet Egyesületet, a →Magyar Katolikus Nőegyesületek Országos Szövetségét és a →Szent Gellért Társaságot; XI. 27: a →Szent Imre Főiskolai Internátus Egyesületet. - 1950. I. 8: a belügymin. föloszlatta a Pápai Ref. Collegium Diákszöv-et, a Collegium Marianum Kat. Hölgyek és Főisk. Nőhallgatók Otthon Egyes-ét és a →Magyar Országos Katolikus Kántorszövetséget. I. 11: a →Regnum Marianum Egyesületet és az Izr. Jótékony Nőegyletet; I. 12: az →Országos Központi Katolikus Legényegyletet, mert a vizsgálat szerint nem vezetett szabályszerű pénz- és anyagszámadást, alapszabályát nem módosította. 88

Balogh-Gergely I:260.