Magyar Katolikus Lexikon > K > katéna


katéna (a lat. catenae, 'láncok' szóból): a kis fejezetekre fölosztott Biblia szövegéhez készült, lazán összekapcsolt magyarázó jegyzetek (szkolionok) gyűjteménye. - Az →egyházatyák egzegetikai munkáiból állnak, az idézett atyák nevének feltüntetésével. Eleinte minden szövegrészt csak egy magyarázattal láttak el, később többel, ügyelve arra, hogy mindkét isk. (az alexandriai is, az antiochiai is) képviselve legyen. A lat. elnevezés Aquinói Szt Tamás eredetileg Glossa continuata c-mel írt, 1484: Catena Aurea c-en kiadott művére vezethető vissza. - A ~kat az 5. sz: kezdték el írni, az egyhatyák virágkora után. A legrégibb általunk ismert szerző gázai Prokopiosz (kb. 475-538): ~i kommentárkivonatokat tartalmaznak az Oktateuchushoz, de csak a Prokopiosz által készített összefoglalásban maradtak fönn, lat-ul. Ezenkívül még több kv-höz (1-2Sám, 1-2Kir, 1-2Krón, Préd, Én és Iz) állított össze ~kat. A legtöbb ~ későbbi időből való. A lat. írók körében csak a 8. sz: váltak népszerűvé (Alkuin, Hrabanus Maurus); a lat. patrisztikának nem vált kedvelt műfajává. - Az egzegézis és a szövegkritika tört-e szempontjából nagy jelentőségük van, de ezt csak újabban ismerték föl, amikor a még kz-ban lappangó ~k rendszeres föltárása és vizsgálata elkezdődött; a patrisztikai egzegézisnek becslés szerint mintegy a fele vált a ~k révén számunkra ismertté. A →Hexapla sok változatát is csak ~ból ismerjük. **

BL:933.