🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > kassai országgyűlés
következő 🡲

kassai országgyűlés, 1606. dec. 13.: a bécsi béke megtárgyalására Bocskai István erdélyi fejedelem (ur. 1604-06) által összehívott országgyűlés. - Mivel IX. 23: Mátyás főhg. megígérte a r-eknek, hogy a következő ogy-en megtárgyalják kívánságaikat, ezért Bocskai tisztázni akarta a homályos részeket. XII. 22: Bocskai megerősítette a határozatokat: a vallásgyakorlat szabadságát a falvakra is kiterjesztik, s törlik „a katolikus vallás sérelme nélkül...” megkövetést; a nádort régi jogaival válasszák; a jezsuiták nem tartózkodhatnak az orsz-ban; a tisztségeket a nádor a m. tanáccsal egyetértésben ossza el; a Dunántúlon sem lehetnek ném. parancsnokok; Bocskai birtokadományait az ogy. vizsgálja fölül; Mo. és Erdély között örökös szövetség jöjjön létre; Erdély küldjön követeket a m. ogy-re. A fejed. XII. 29: tisztázatlan körülmények között meghalt, kancellárját, Kátay Mihályt - akit meggyilkolásával gyanúsítottak - Kassa piacán szétvagdalták. 88

Horváth M. V:51. - MTK II:432.