🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > kassai jezsuita főiskola
következő 🡲

kassai jezsuita főiskola, 1660-(1682. okt.)1773: A JT 1643: adománylevelet kapott III. Ferdinándtól (ur. 1637-57) a mislyei prépságra (7 falu), hogy jövedelmét a Kassán indítandó főisk-ra fordítsa. Mivel épületük nem volt, 1649: kérték a kir-t, rház és koll. céljára adja át a generalátus melletti kir. házat, amihez a város egy sarokházat s egy csapszéket ajánlott. 1654. XII. 29: a JT megkapta az ingatlanokat, ahol megnyitották a koll-ot. Kisdy Benedek egri pp. (1648-60) jászói alapítólevelében 40 ezer Ft alapítványt tett a kassai, 1654 óta oktató jezsuita nagygimn. javára azzal, hogy a jezsuiták hittud., bölcs. és jogi karral főisk-t szervezzenek, ezzel az akadémiai (egyetemi) rangra emelkedhessen. - I. Lipót kir. (ur. 1657-1705) 1660. VIII. 7: jóváhagyta az alapítványt a birod. egyetemeinek jogaival fölruházva, a ~t egyetemi rangra emelte, hittud. és bölcs. karral meg is kezdték a képzést. Tanári kara: ig., kancellár, alkancellár, 2 dékán, 10 tanár. A gimn. és az egy. egymás mellett létezett, de a 3. kart sohasem sikerült megszervezni. 1682. VIII. 14: Thököly Imre fejed. (ur. 1682-90) kurucai elfoglalták Kassát, X: az eperjesi ev. főisk. újbóli megnyitásakor a kassai és ungvári jezsuita koll-okat Thököly bezáratta, javaikat lefoglalta. - 1711 u. folytatták az oktatást. 1712: Keczer Sándor és neje 50 ezer Ft-ot adott egyhjogi tanszék alapítására, egyéb juttatások révén néhány házzal és szőlővel gyarapodott a ~, személyzete 50-60 tagra bővült. 1704: 400, 1773: 500 tanulója volt, 1773: a JT föloszlatásakor a ~ vagyonának többségét eladták, az árából 170 ezer Ft-ot a →Tanulmányi Alap kapott. - 1773 u. megszervezték a jogi kart 4 tanárral, s Kir. Akad-nak nevezték el. 1850: a fil. kart a főgimn-hoz csatolták, a jogi kart Kir. Jogakad. néven önállósították. 88

Rupp II:279. - A kassai egy. Emlékkv. Kassa, 1901. - Farkas Róbert: Kassa régi egy-e. Uo., 1901. - Meszlényi Antal: Kánoni látogatás a kassai jezsuita egy-en. Bp., 1941. - MTK II:502.