🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > kassai bombázás
következő 🡲

kassai bombázás, 1941. jún. 26.: Magyarország II. világháborúba való belépését provokáló támadás Kassa ellen. - 3 felségjel nélküli, DK-ÉNy repülési irányú repülőgép VI. 26. 13 óra 6-8 perc között, alacsony magasságból, sorozatvetéssel 29 bombát dobott Kassára, aminek következtében 32-en meghaltak, 60-an súlyosan, 220-an könnyen megsebesültek, 24 lakóház, a Postapalota és 2 laktanya, az út- és közműhálózat megrongálódott, kb. 3 millió P kár keletkezett. Egyidejűleg Munkácsot és Rahót is bombázták (e napon szándékos robbantás volt a nagytétényi lőszergyárban és kigyulladt a fűzfői ipartelep). - A támadást szovjet gépek hajtották végre, melyek a művelet után K felé repülve hagyták el Mo. légterét. - A megtalált bombarepesz-darabon leningrádi hadianyaggyár jegyét ismerték föl. A támadás beugrató célzatú volt, VI. 27: az ogy-ben bejelentették: „Magyarország a felségterületén végrehajtott, nemzetközi jog-ellenes, ismételt szovjetorosz légitámadás miatt a Szovjetunióval hadiállapotban lévőnek tekinti magát”. VI. 27: hajnalban a honi légierő szovjet városokat bombázott, a honvéd alakulatok átlépték a szovjet határt, ezzel hazánk harcoló félként belépett a II. vh-ba. - A szovjet pol-ok tagadták az (utóbb beigazolódott) bombázást. A hazai marxista történészek (a szemtanúk jelentése ellenére) hivatalos dogmává tették, hogy a ~ a nácibarát m. vezérkar ösztönzésére német provokáció volt, célja a m. hadsereg mielőbbi harcbavetése a szovjet ellen. - A kassai repülőtér-parancsnoknak, Krúdy Ádám ezr-nek a ném. provokációt is sejtető, ellentmodásos jelentését boncolgató menekült m. hadtörténészek közötti vita arról, hogy szovjet, ném., oláh, tót, esetleg jug. repülők támadtak-e, nyitott maradt, a SZU összeomlása utáni kutatások a szovjet bombázás valódiságát igazolták. 88

Horthy Miklós: Emlékirataim. Buenos Aires, 1953:224. - Új Látóhatár (München) 1970:427, 555. (Borsányi Julián: Kik bombázták Kassát? I-II.); 1971:363. (Gosztonyi Péter: Kassa bombázása és a szlovákok. Hozzászólás.), 363. (Borsányi Julián: Az 1941. é. kassai bombatámadás újabb részletei); 1972:565. (Gosztonyi Péter: Még egyszer a ~ról) - Mo. a II. vh-ban. Bp., 1997:212.