🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > kassai Hétfájdalmú Szűz
következő 🡲

kassai Hétfájdalmú Szűz, 1500/10: szobor a kassai dómban. - Nemes arányain, egyszerű kontúrvonalán, dúsan redőzött köntösének gazdag plasztikáján a pompás →kassai főoltár főfiguráinak stílusa csillan meg. Mintaképeihez azonban nem ragaszkodott híven; arca kevésbé finom vonású, mint a főszobroké, s palástja az övéknél elnagyoltabban mintázott. A főoltár főszereplőinél jelentéktelenebb, de a →kassai Vizitáció-oltár figuráinál szebb, összekötő láncszem tehát a kettő között, s ilyképpen a főszobrok nemes plasztikai örökségének lassú devalválódási folyamatát szemlélteti. A Mária fejére illesztett sugárkéve és a szívébe fúródó 7 tőr újabb kiegészítés, mai attrib-ai azonban bizonyosan az elveszett eredetiek nyomán készültek. A mo-i emlékek körében egyedüli képviselője annak a 14. sz. vége óta elterjedt típusnak, amely Mária lelki szenvedéseit a szívébe vert tőrökkel ábrázolta. **

Radocsay 1967:124.