Magyar Katolikus Lexikon > K > karlócai béke


karlócai béke, 1699. jan. 26.: évekig tartó Habsburg-török tárgyalások után megkötött egyezség. - Az előkészítő alkudozásokban II. Musztafa szultán (ur. 1695-1703) a cs. sereg Erdélyből való kivonását, Pétervárad lerombolását, Pozsega, Újlak s az Una folyón túli részek visszaadását követelte; a →Szent Liga a velencei, lengy. és orosz érdekek befoglalását is kívánta. Az isztambuli követségek, főként lord Paget közvetítésével 1688. X. végén Karlócán (Szerém vm.) ültek össze az érintett felek és a közbenjárók követei (a törv-ek ellenére Mo-ot nem képviselhették). - A ~ pontjai: Erdély régi határai között I. Lipóté (ur. 1657-1705), a temesi bánság a szultáné. Becse, Becskerek, Csanád, Karánsebes, Lippa és Lugos várait lerombolják. Bácska és Titel I. Lipóté marad. A Tiszán és a Maroson szabad a hajózás és a keresk. A határt Titeltől a Boszut folyó torkolatáig húzott egyenes vonal, a Száva és az Una képezi. A tör. birod-ban szabadon gyakorolható a ker. vallás; a foglyokat mindkét részről szabadon engedik (hacsak addig nem adták el rabszolgának). Thököly Imre (1657-1705) és társai tör. alattvalóknak tekintendők, lakhelyük a birod. belsejében legyen. Velence megtarthatta Moreát, a dalmát partvidéket és erődeit Raguzáig, az égei-tengeri szk-et, Lepantót ki kellett üríteniük. A tör-öknek le kellett rombolni a Dardanellák várait; Lengyo. visszakapta az 1672: elvesztett Kamenyec erődjét, Podóliát és 2 lodomériai vajdaságot, lemondott ÉNy-Moldva néhány falujáról. - A ~t 25 évre kötötték. I. Lipót II. 16: erősítette meg. A ~ megkötésének helyén Havas Boldogasszony-kpnát emeltek. 88

Horváth M. VI:238. - Acsády Ignác: A ~ tört. 1699. Bp., 1899. (Ért-ek a tört. tud. köréből) - Szemző László: XI. Ince p. és a tör. hatalom megtörése Mo-on. Uo., 1913. - Hóman-Szekfű IV:219. (s.v. karlovici béke) - MTK II:522.