Magyar Katolikus Lexikon > K > kamalduli apácák


kamalduli apácák (lat. Benedictinae Camaldulenses, OSBCam): szemlélődő női rend. - Eredetük Szt Romualdig (951-1027) nyúlik vissza, aki megreformált 2 női konventet. B. Rudolf 1085: külön női ktort alapított számukra Luco nel Mugellóban. A ~ a →benedeki regulára és a →kamalduliak konst-jára tesznek fog-at. Fehér ruhát viselnek fekete fátyollal. A szemlélődéshez csak néhány mon-ban kapcsolódik házon belüli karitatív tevékenység. 1990: 12 mon-ban (Olo. 7, Fro., Lengyo., India, Tanzánia, É-Amerika 1-1) 140, 1998: 13 mon-ban 152 apáca élt. Az Arezzo melletti pratovecchiai koinobita mon-nak rekluzóriuma is volt. A róm. Szt Antal apát-mon. apácái gondoskodnak pálmaágakról a pápa számára a virágvasárnapi körmenetben, teol. isk-t tartanak fenn ol. szerz-nők számára. - A r. martirológium 9 boldog és 5 tiszteletreméltó ~ról emlékezik meg. P.F.M.

DIP I:1725.