🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > kalocsai zsinat
következő 🡲

kalocsai zsinat, 1318. febr.-márc.: hazai egyháznagyok szövetkezése jogaik védelmére. - 2 érs., 11 pp. és Nyitra vm. főispánja vett rajta részt. A trencséni Csák Máté és társai ellen 32 pontba foglalták panaszaikat. A jelentősebbek: a nyitrai vár szétrombolása, a szegyh. ékszereinek elrablása, a város fölperzselése, a curiába kutyapecérek elhelyezése, jobbágyok kifosztása, vadaskertek besövényezése, vízvezetékek megrongálása, verés, gyilkolás, ppi, vm. hatóságok bitorlása, kártételek - kb. 11.424 gira összegben - stb. Mindezekért az Istenben nem hívő Csák Mátét és cinkosait kiátkozták, birtokait egyh. tilalom alá vették. A főpapok szövetkeztek az Egyh. fosztogatói és elnyomói ellen. Mivel Mária kirné 1317. XII. 19: meghalt, s I. Károly Róbert azóta Temesváron csallóközi ágyasával tivornyázott (kitől utóbb Kálmán fiuk is született), s mivel a kir. már 8 éve nem tartott ogy-t, egyes egyh. birtokokat elkobzott s megadóztatta a ppi jövedelmeket, a ~ László pécsi és János váradi pp-ök által fölszólította a sérelmek orvoslására s ogy. összehívására. Válaszul I. Károly Róbert III. 12: megerősítette a zágrábi pp. kiváltságait és szabadalmait, III. 14: Rákosra VII. 1-re összehívta az ogy-t (ennek megtartásáról nincs tudósítás). 88

Margalits 1900:515. - Hóman-Szekfű II:69. (s.v. kalocsai szövetség)