🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > kalocsai nagyszeminárium
következő 🡲

kalocsai nagyszeminárium, (11. sz.-)1733-1951: a kalocsai főegyházmegye papképzője. - Az I. (Szt) István alapította kalocsai érsségnek vsz. már az alapítás évszázadától volt a kápt-hoz kapcsolódó papképzője, mely a főegyhm. török megszállása idején (1543-1686) nem létezett, amikor az érsség is csak cím volt. A főegyhm. újjászervezésének részeként az ősi székhelyre elsőként visszaköltözött Patachich Gábor érs. (1733-54) visszaszerezte az érsség birtokainak nagy részét. Elődje, Csáky Imre érs. (1710-32) által a volt jezsuita koll. helyén építtetett egyemeletes vendéglőt átalakíttatta és 16. növ. számára berendeztette. 1733. XI. 4: fölszentelte a ~ kpnáját, 8 növ-et bevezetett a Borromei Szt Károlyról nev. Szemináriumba. 1738: beiktatta az új →kalocsai főszékesegyházi káptalan knk-jait. Klobusiczky Ferenc érs. (1751-60) 1757: a ~ bővítésébe kezdett, melyet utóda, Batthyány József érs. (1760-76) fejeztetett be és 1764. VIII. 15: megnyitott. A ~ régi épületét isk. céljára a piar-k kapták, akik 1765. XI. 1: megkezdték a tanítást. II. József az egyhm. papképzést megszüntette, a kispapokat az 1783. XI. 1: megnyitott pozsonyi állami szem-ba küldte, ahol 1788: a teol. tanulm. idejét 3 évben állapították meg, a 4. évben gyakorlati tud-okat oktattak. II. József halála után a papképzés visszakerült a főegyhm-be. 1878: Haynald Lajos érs. (1867-91) a lebontott plébtp. helyén megépíttette a kisszem-ot. A →Szent István Gimnázium épületének tetején fölszereltette a csillagvizsgálót. Császka György érs. (1892-1904) a ~ot házikpnával és kvtárszobával bővíttette. - Bár Grősz József érs. (1943-61) a MPpK nevében 1950. VIII. 30: aláírta a népközt. kormányával az →Állam és Egyház közti megállapodást, 1951. VIII. 25: igénybe vették a ~ épületét, IX. 8: a teol-ok Szegeden folytathatták tanulm-aikat, ahol a főegyhm. papjait 1999: is képzik. A teol. visszatelepítését nem tervezik. - A tanárok/hallg-k száma 1866/67: 4/33, 1870/71: 4/30, 1875/76: 5/21, 1880/81: 5/41 (2 évf-ban), 1909/10: 5/44, 1933/34: 4/25, 1938/39: 5/25, 1942/43: 4/37. La.A.-88

Jelentés a közokt. állapotáról 1872:170; 1876:777; 1881:590. -M. stat. évkv. 1910:385; 1934:308; 1939:189. - Kiss-Sziklay I:409. - Winkler 1926. - Schem. Col. 1975. - MKA 1988. - Balogh-Gergely 1993.