Magyar Katolikus Lexikon > K > kalandozások


kalandozások, 10. sz.: a →magyar törzsszövetség hadjáratai, melyekkel kb. 70 évig biztosították beavatkozási lehetőségüket az európai államok egymás közötti ügyeibe. - A ~ szó használata tört. irodalmunkban pontatlan és tudománytalan, mivel szeszélyes, pusztító, öncélú kalandként jelöl meg olyan katonai vállalkozásokat, melyek minden erős, jólszervezett hatalomra jellemzők, s melyek a harcosok összefogása, mozgatása és ellátása szempontjából rendkívüli katonai teljesítménynek számítanak 2000: is. - A ~ kifejezést a hazai tört. oktatás dogmává tette, jóllehet használatát azon Ny-i országok történetíróitól (kortársaktól és utódaiktól) vette át, amely országok a m-ok hadjáratai során vereségeket szenvedtek. Történetíróik ennek, ti. a pogány m-ok ker. áll-ok fölött aratott sikereinek jelentőségét kisebbíteni akarták a ~ szó használatával. **