Magyar Katolikus Lexikon > K > kőszegi kálvária


kőszegi kálvária (Vas m.): A mai ~ helyén, a város É-i részéig benyúló hegyvonulat végén 1686: egyszerű fakeresztet állítottak, 1715: Szt Donát tiszt-ére kis kpnát építettek, amelyet később a Fájdalmas Szűz kpnájának neveztek el. 1726: Lósy Lipót SJ a régi kereszt helyére kő feszületet emeltetett, a hegy lábától fölfelé pedig 8 kisebb fakeresztet állított föl, amelyekre fekete táblákat erősítettek a szenvedő Krisztust ábrázoló festményekkel. Az 1980: is meglevő, 3 homlokzati tornyos tp. építését 1729: határozták el, és az 1730-as évek végén fejezték be. Költségeit gr. Pálffy Miklós nádor (1714-32), az Agónia Társulat adományaiból és környékbeli gyűjtésből biztosították. A mellékoltárok, az orgona és a szószék után 1745: a főoltárt is fölállították. A tp-hoz vezető lépcső 1775: készült. 1763: soproni mestertől rendeltek kőből faragott stáció-domborműveket; eredetileg a kpnához vezető út mentén álltak. A 6 ilyen állomás előtti 3 másikba szobrokat és Leonardo Utolsó vacsorájának másolatát helyezték. Ezeket a régi stációkat 1890: lebontották. Helyükre a Ludwig Schöne által tervezett 14 új stációt és az indító kpnát emelték, Hanely Antal festményeivel. Ez utóbbiakat később öntött gyári domborművekre cserélték. A fölöslegessé vált kő domborműveket 1895: a tp. melletti kerítésfalba falazták. Az együttes mögött álló új Donát-kápolna 1891-ből való. A ~ gondviselői 1730: a JT, később a város, segítségükre volt a mindenkori remete, akinek 2 szobából és konyhából álló szállását 1735: építették a tp. mellé; kertjét a tp-hoz a Ny-i oldalon csatlakozó magas kőkerítés határolja. Az együttest többször megújították. 1870. VIII. 7: villámcsapás érte a tp-ot, ezért tornyát és tetőzetét újjá kellett építeni, 1947: a belseje égett ki, rendbehozták, az elpusztult barokk berendezése helyére a jáki temetőkpna egyszerű oltárát állították föl. Szakszerű helyreállítását 1971: az Orsz. Műemléki Felügyelőség végeztette el. 88

Chernel Kálmán: Kőszeg sz.kir. város jelene és múltja. 1-2. köt. Szombathely, 1877-78. - Szilágyi 1980:39.