Magyar Katolikus Lexikon > K > külső tanács


külső tanács, nagytanács: a régi magyar jogban a városi közgyűlés utóda. - A közgyűlésen minden polgár megjelenhetett, a ~ választott testület volt, mely a 18. sz: átvette a közgyűlés egész hatáskörét. Tagjainak száma olykor 12, 24, 60, de ált. 100, ezért centumvireknek is hívták őket. Némely helyen a közgyűlés választotta, legtöbb városban a →városi tanács nevezte ki tagjait, főleg abban az időben, amikor a közgyűlés már megszűnt. Megbízásukat évenként megújították, új tagok csak az elhunytak v. az elköltözöttek helyébe kerültek. A két tanács között a →szószóló közvetített. A ~ választotta, ellenőrizte, esetleg vád alá helyezte a város főbb tisztviselőit: a bírót, a polgármestert és a kapitányt. **

Eckhart 1946:273.