Magyar Katolikus Lexikon > K > kútra kísérés


kútra kísérés, hajnali mosdatás: lakodalmi szokás. - Reggel felé a lefátyolozott menyecskét zeneszóval a kúthoz kísérték, s ott a vőfély által vízzel telemert sajtárt egyszeri rúgással kellett fölrúgnia. Ha nem sikerült, a vendégek közül valaki fölkapta a sajtárt, s leöntötte vízzel a menyecskét. - Délvidéken a menyecske a kútnál mindenkit megmosdatott, letörölte a vizet, sőt meg is fésülte a ffiakat; fáradozásáért pénzt dobtak a vizes sajtárba. Másutt leöntötte vízzel a rokonokat, hogy ezzel irántuk való szeretetét kifejezze. - Kalotaszegen az ifjú férjet létrára kötve a kútba eresztették, s a lakodalmasok megkérdezték: „ki ennek a felesége?”; mire a menyecske hangosan elismerte, hogy már az ő ura, s kérte, hogy ne bántsák. Ez nyilvános elismerése, közhírré tétele volt a házasság konszummációjának. - Kethelyen a menyecske 2 korsóval sietett a kútra, és azon igyekezett, hogy mindkettőt megmerítse s épségben hazavigye. A fiatalság azonban össze akarta törni a korsókat. Ha mégis sikerrel járt a menyecske, az öregek kigúnyolták a fiatalokat, majd mindnyájan ittak a menyasszony vízéből. **

MN IV:173.