Magyar Katolikus Lexikon > K > közös ügyek


közös ügyek: a Habsburg birodalmat és Magyarországot, illetve az →Osztrák-Magyar Monarchiát együtt érintő feladatok. - A ~ intézését törvényileg először 1722. VI. 30: a →Pragmatica Sanctio szabályozta. Ennek figyelembevételével az 1867:12. tc. a ~ módozatait szabta meg, kimondva, hogy a m. ogy. ~et csak Au. alkotmányos képviseletével tárgyalhat meg. - Közös min-okat kellett szervezni azokra a ~re, melyekre egyik állam kormányzati hatásköre sem terjedt ki. A kormányok ~et nem intézhettek. Így közös hadügy-, külügy- és pénzügyminisztériumot szerveztek. A berlini kongressz. (1878. VI. 13-VII. 13.) szerződéssel Au-Mo-ra bízta a megszállt, volt tört. Bosznia és Hercegovina ügyeit, az igazgatás a közös pénzügymin. feladata lett. - A ~et a két ogy. tagjaiból választott, egyenlő számú biz-ok intézték, melyek fölváltva Bécsben és Bpen tartották évenkénti üléseiket. Az ülések nyilvánosak voltak, a külön-külön tanácskozó biz-ok írásban érintkeztek egymással. Határozatukat az uralkodó jóváhagyta és közölte az ogy-sel. A közös költségek megosztása a →kvóta alapján történt. A közös min-eknek részt kellett venniük a ~ biz-ainak ülésén. H.Lá.

Kmetty 1905.