Magyar Katolikus Lexikon > K > középosztály


középosztály: a társadalomnak az a csoportja, mely gazdasági helyzetéből következően önálló érdekérvényesítésre képes, de a felső tőkés és az alsó munkavállaló osztály között elhelyezkedve nem tekintheti magát sem a tőkés, sem a kispolgár/proletár érdekek képviselőjének. - A polgárság középrétegéhez tartozik, mert kisebb-nagyobb vagyona fölhasználásával önálló vállalkozásokba kezdhet, képzettsége révén szellemi vezető munkakörök betöltésére alkalmas, érdekvédelmi stb. szervezetek és pártok alapítására, működtetésére képes. A ~ba tartozik az alkalmazottakat foglaltoztató iparos, kereskedő, vállalkozó, felsőfokon képzett hivatalnok (közalkalmazott, köztisztviselő) és a szabadfoglalkozású értelmiségi. - A marxista eszmerendszerben ill. a proletárdiktatúra →osztályharcában a ~t fölszámolásra ítélték: az ingadozó középparasztokat és értelmiségieket fölvilágosítással meggyőzhetőnek vélték, a →kulákokat, munkásarisztokráciát (művezetőket) és a →klerikális befolyás alatti burzsujcsatlós, imperialista ügynök értelmiségit osztályellenségnek, legyőzendő, megsemmisítendő ellenségnek tartották. Mo-on a kizsákmányoló tőkés-nagybirtokos osztály fölszámolását megelőzve, 1945-46: a világon egyedülálló pénzrontással kezdték meg a ~ fölszámolását, a „fordulat évére” a kispolgár/proletár életszínvonalra süllyesztették, melyből, mint osztálynak 2000-re sem sikerült kivergődnie. 88

Mai enciklopédia 1941:222.