Magyar Katolikus Lexikon > K > követválasztó vármegyegyűlések


követválasztó vármegyegyűlések, 16-19. sz.: az országgyűlésre küldendő követek megválasztására és utasításainak összeállítására rendezett gyűlések. - Az ogy. követeket a vm-k és a sz. kir. városok részletes és kötelező utasításokkal látták el, ha új téma tárgyalását kezdték meg, a követek új utasításokat kértek, s annak megérkezéséig a témát nem tárgyalták. Követté a vm-k többségében a szabadelvű ellenzék jelesebbjeit választották, válaszul az udvar érdekeit érvényesítő főispánok és megyefőnökök 1812 e. fondorlatos erőszakosságaira, amikor a főispánok megakadályozták ellenzékiek követté választását (pl. 1811: Nagy Pálét Sopron vm-ben). A ~en megfogalmazott utasítások az elszenvedett sérelmek orvoslását kívánták: II. József (ur. 1780-90) óta a nemzeti nyelv ügye volt a közp. kérdés. 88

25 év I:140.