Magyar Katolikus Lexikon > K > kötelespéldány


kötelespéldány, 1780. aug. 10.-: meghatározott gyűjtő intézménynek a nemzeti emlékezet megóvása érdekében nyomdák részéről térítésmentesen átadott könyv és sajtótermék. - A Helytartótanács 1780. VIII. 10: az →Egyetemi Könyvtárnak, 1802: alapításától a M. Nemz. Múz-nak (→Országos Széchényi Könyvtár) adott ~ jogot. - Az 1897:41. és az 1922:20. tc. szerint minden nyomdaváll. tulajdonosa köteles volt minden sajtótermékből a terjesztés megkezdésével egyidőben a Kir. Ügyészség, a KSH, az MTA, a M. Nemz. Múz. (OSZK) és a M. Ogy. (Képviselőháza) kvtárának a törv-ben megállapított példányszámban beszolgáltatni. - 1977. VIII. 28: az 5/1977. KM-rendelet módosította a 2/1960. MM sz. rendeletet: a sajtótermék típusától függ a példányszám (5-16), melyet a nyomda (esetleg a kiadó v. forgalmazó) köteles (mind áll. vállalat volt!) átadni. Teljes körű ~ jogot kapott az OSZK, a KSH és a Kossuth Lajos Tudegy. kvtára, válogatási jogot kapott az Egyetemi és az Akadémiai Kvtár, szakterületi válogatási jogot az orsz. szakkvtárak stb. - Mivel a ~t nem szolgáltató nyomdákkal szemben a kényszer 1957 u. esetleges volt, a nyomdák magánosítása (1990) óta pedig a ~ szolgáltatás elmarad v. kijátszható, nemz. kvtárunkban (OSZK) a teljes hazai kv-termés nem található meg. A hiány különösen a hírlapok és folyóiratok esetében érzékeny, nehezítve a nemz. könyvészetek s a kiadványstatisztika készítését. 88

Révai 1931. III:81. - Kvtárosok kislex-a. Bp., 1987:128.