Magyar Katolikus Lexikon > K > kötelékvédő


kötelékvédő (lat. defensor vinculi): bírósági tisztviselő a házasság semmisségéről, illetve felbontásáról vagy az egyházi rend kiszolgáltatásának érvénytelenségéről folyó ügyekben. - Kinevezése kötelező az egyhm-kben (ill. az egyes bíróságok mellé). Hivatalból köteles előadni és kifejteni mindazt, ami az érvénytelenség v. a felbontás ellen ésszerűen felhozható (1432.k.). A ~ kinevezésére illetékes hatóság a mpp. A kinevezéshez szükséges követelmények: feddhetetlen hírnév; kánonjogi doktorátus v. legalább licenciátus; kipróbált okosság és igazságszeretet. A ~ lehet klerikus v. világi (1435.k.). Kinevezését kaphatja az ügyek összességére v. egyes ügyekre (1436.k. 2.§). Elmozdítására a mpp. jogosult, de csak megfelelő (ám nem feltétlenül súlyos) okból. - Azokban az ügyekben, amelyekben a ~ részvétele elő van írva, ha nem idézték meg, a cselekmények semmisek, kivéve ha: idézés nélkül mégis jelen volt, v. ha legalább az ítélet előtt, az iratokba való betekintés után tisztségét gyakorolhatta (1433.k.). - A ~ szerepe némileg hasonlít a felekéhez. Ez fejeződik ki abban az előírásban, hogy ha ~ szerepel a perben: valahányszor a törv. megkívánja, hogy a bíró a feleket v. ezek egyikét meghallgassa, meg kell hallgatnia a ~t is; valahányszor a fél kérelme szükséges ahhoz, hogy a bíró valamiről rendelkezhessék, ugyanilyen hatása van a ~ kérelmének is (1434.k.). Ez alól az ált. előírás alól kivételt jelentenek azok az esetek, amikor a jog kifejezetten másként rendelkezik. E.P.

CCEO 1990:1096-1100. - Erdő 1991:567.