Magyar Katolikus Lexikon > K > körmöcbányai tárgyalások


körmöcbányai tárgyalások, 1537. júl. 8.-31; dec. 20.: a török elleni egységes föllépés és a →kettős királyság nézeteltéréseinek megoldására folytatott tárgyalások. - V. Károly ném-róm. cs. (ur. 1519-56) és I. (Szapolyai) János m. kir. (ur. 1526-40) megbízottai, Johann Wese lundi érs., ill. Brodarics István váci pp. mellett bekapcsolódott Frangepán Ferenc kalocsai érs. is. A főpapok közös nyilatkozatukban kijelentették: ha a béke uruk hibájából nem jön létre s a török tovább hódít, ők inkább elhagyják János kir-t és utódait, lemondanak javadalmukról, de kérték I. Ferdinándot, ha az javadalmaikat elfoglalná, akkor gondoskodjék biztonságukról és megélhetésükről. Tamás egri őrknk-ot Budára küldték I. János tájékoztatására, aki további tárgyalásra Vácra rendelte őket. Ott közölte velük, hogy a tör. védelmet ígért neki, mire a tárgyalások félbeszakadtak, a két kir. Rozgonyban 1 é. fegyverszünetet kötött. 88

Chobot 1917:537.