Magyar Katolikus Lexikon > K > körkörös érvelés


körkörös érvelés (lat. circulus vitiosus): bizonyítás a még nem bizonyított segítségével. - ~nek tartják Descartes érvelését Isten igaz voltából Isten léte mellett; igaz volta viszont a létéből származik. Descartes azzal igazolja eljárását, hogy a ~ csak a következtető (diszkurzív) gondolkodásra vonatkozik, de nem az evidenciára, melynek Isten megismerése is tárgya. - A kritikus racionalizmus szerint minden alapelv posztulálása ~. R.Z.

Bölcseleti Folyóirat 1897:443. (Kozáry Gyula: Szt Tamás és Descartes Isten létezéséről) - Albert, Hans: Traktat über kritische Vernunft. Tübingen, 1991:15. - Röd, Wolfgang: Descartes. München, 1995:105.