Magyar Katolikus Lexikon > K > königgrätzi csata


königgrätzi csata, 1866. júl. 3.: a →porosz-osztrák háború döntő csatája. - 1866. VI. 21-29: a Podol, Hühnerwasser, Skalitz, Nachod határmenti ütközetekben a korszerűen fölfegyverzett poroszok győztek, ezért Benedek Lajos (1804-81) táborszernagy VI. 26: az óriási veszteségekkel megnyert trautenaui csata után gyors békekötést javasolt I. Ferenc Józsefnek (ur. 1848-1916), aki döntő csatát kívánt. A Benedek vezette osztr-ok 215 ezer fővel és 770 ágyúval várták be a 230 ezer fővel 3 hadseregben támadó poroszokat. - Az osztr. veszteség 20.642 (1313 tiszt) halott és sebesült, 22 ezer hadifogoly, 187 löveg; a poroszoké 9153 halott és sebesült. Benedek táborszernagy helyett Albrecht főhg. lett a főparancsnok, aki 56 ezer katonát vont össze Bécs védelmére. VIII. 5: fegyverszünetet kötöttek, mivel a háború megnyerésével a ném. egységet megteremtő Poroszo-nak nem volt érdeke Au. megsemmisítése v. fölosztása. 88

Balás György: Az 1866. évi osztrák-porosz háború. Bp., 1894. - Friedjung, Henrik: Harc a ném. hegemóniáért (1859-1866). 1-2. köt. Ford. Június. Átnézte Hoffmann Frigyes. Bp., 1908. - Mo. hadtört. 1985. II:17.