Magyar Katolikus Lexikon > K > kölni dénárok


kölni dénárok: Köln pénzverdéje római eredetű, s a meroving és karoling korban is készültek itt pénzek. Bruno kölni érs. (953-65) testvérével, I. Ottó cs-ral veretett közösen pénzt. Az érs. és a cs. közös pénzverése II. Henrik és II. Konrád cs-ok idejében is folyt. Önálló érs. veretek Anno érs-től (1056-75) kezdődően vannak. A kölni érs. veretek a 13. sz. 1. felében játszottak szerepet a m. pénzforgalomban, amikor a →friesachi dénárokkal együtt, velük azonos értékben forogtak és kerülnek elő az e korbeli leletekben. Számuk a friesachi dénárokhoz viszonyítva csekély, a friesachi leletekben ált. 2-8 db között fordulnak elő, ha egyáltalán vannak. A kb. 70 leletből ismeretes ~ azonban az esetlegességnél többet, m. pénzforgalmi jelenséget jelentenek. A hazai leletekben főleg I. Dietrich (1208-12), I. Engelbert (1216-25) és I. Henrik (1225-38) érs-ek veretei fordulnak elő. G.I.

Havernick, Walter: Die Münzen und Medaillen von Köln. Köln, 1935. - Huszár Lajos: Der Umlauf der Kölner Denare im mittelalterlichen Ungarn. Dona Numismatica. Hamburg, 1965:183. - Acta Arch. Hung. 1969:105. (István Gedai: Fremde Münzen im Karpatenbecken aus den 11-13. Jahrhunderten)