Magyar Katolikus Lexikon > K > késmárki feszület


késmárki feszület, 1520 k.: a →Stoss család művészetével eleven kapcsolatot tartó felvidéki faszobrászat emléke. - A késmárki Szt Kereszt-tp. 19. sz: összeállított, neogótikus retabulum szekrényében áll, hajdani mellékalakjai közül csak a térdelő Magdolna középkori. Jézus hatalmas izomzatú törzse, boltozatos mellkasa, atletikus felsőteste a nemesebb vonású Stoss-korpuszokétól eltérő. A krakkói feszülettől higgadtabb nyugalma, a nürnbergiektől erőteljes testalkata különbözteti meg. **

Radocsay 1967:105.