Magyar Katolikus Lexikon > K > kényszerzarándoklat


kényszerzarándoklat   →zarándoklat