🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > káplán
következő 🡲

káplán (lat. cappellanus, a capella, 'kápolna' szóból, melynek eredetileg papja volt): 1. a Codexben a plébániáktól független beosztásban lévő önálló lelkész. - 2. Mo-on és a német nyelvterület jelentős részén a →plébános mellé a lelkipásztori gondozás érdekében kinevezett pap, aki a plnost, mint a pléb. saját pásztorát együttműködő munkatárs (cooperator) jelleggel segíti tisztsége gyakorlásában (vicarius paroecialis). - A hatályos jogban a ~t a mpp. szabadon nevezi ki; az illető plnos és az esp. megkérdezésére is csak akkor köteles, ha ezt ő maga is alkalmasnak ítéli (547.k.). A szerz-ek kinevezése előtt azonban elöljárójuk beleegyezése szükséges (682.k. 1.§). - A ~ kinevezhető: a. az egész pléb. egész szolgálata számára (hazánkban ez a leggyakoribb); b. a pléb. egy részén az egész szolgálat számára (pl. csak egy filia teljes ellátására); c. a pléb. híveinek egy bizonyos csoportja számára (pl. más nyelvűek ellátására, v. sajátos feladatra); d. egyszerre több plébánián bizonyos fajta szolgálatra (545.k. 2.§). - A ~ hatásköre. Hacsak a mpp. kifejezetten másként nem adja a kinevezést (pl. csak a hitoktatásra), akkor a ~ hivatalánál fogva köteles a plnost az egész pléb. szolgálatban segíteni, helyettesíteni. Ilyenkor helyettesi jelleggel bizonyos plnosi jogokat is gyakorol (548.k. 2.§). A tervezett és elkezdett lelkipásztori vállalkozásokról a ~ köteles a plnosnak beszámolni (548.k. 3.§). Amikor a plnos távol van, egyéb rendelkezés hiányában, összes kötelességei is a ~t terhelik, kivéve a →pro populo misét (549.k.). - A ~ →helybenlakási kötelezettsége és szabadsága hasonló a plnoséhoz (550.k., vö. 533.k.). Ha a ~t egyszerre több pléb-ra nevezik ki, e kötelezettségének az illető pléb-k bármelyikén eleget tehet, de lakóhelyének megválasztásakor - mivel a lakás olyan szolgáltatás, melyet az egyhm. ad az →inkardináció és a tevékenység címén - a mpp. rendelkezése a döntő. A helyi ordinárius megengedheti azt is, hogy a ~ ne a pléb-n lakjék (550.k. 1.§). A helyi ordináriusnak kell gondoskodnia arról, hogy - lehetőség szerint - a plnos és a ~ok között a pléb-n közös életmód alakuljon ki (550.k. 2.§). - A ~t a mpp. v. az egyhm. kormányzó bármely megfelelő okból elmozdíthatja (552.k.). Ilyenkor a jog nem írja elő a plnosok elmozdítására szükséges eljárás megtartását. Szerz. ~t az érintett elöljárója is elmozdíthat (682.k. 2.§). E.P.

CCEO 1990:301-03. - Erdő 1991:299.