Magyar Katolikus Lexikon > K > kántor


kántor (lat. cantor, cantatrix): a liturgikus ének hivatalosan megbízott vezetője. - A ~ szó a lat. cantare, 'énekelni' igéből származik. Tágabb értelemben jelenti mindazokat, akik részt vesznek a lit. énekben (cantores), szoros értelemben énekvezető, előénekes. A férfi ~, a nő kántornő (cantatrix). - 1. Az egyh-ban az előénekes ~ a 4. sz: jelenik meg a pszalmista mellett a zsinagógai lit. analógiájára. A 400 k. tartott laodikeai zsin. rendelkezett először a ~ról: „A jegyzékben szereplő énekeseken kívül, akik az ambonra fölmehetnek és a kv. szerint énekelnek, senki más nem végezheti az éneket az egyh-ban” (14. k.). A ~ok képzésére Nagy Szt Gergely p. (ur. 590-604) megalapította a →Schola Cantorumot, melynek 2 magisztere, 12 énekese (~a), 12 tanulója volt. Az éneklés elméleti kérdéseivel a musicus, a gyakorlatiakkal a ~ foglalkozott: a greg. kórusban a ~ adta meg a hangot és énekelte a szólórészeket. Ekkor a ~ K-en mindig, Ny-on ritkábban klerikus. - 2. A →káptalanok kialakulása során a ~ karvezető (praecentor), a legfőbb lit. tekintély, kv- és levtáros, nagy lit. és szervező hatáskörrel, s külön javadalommal (→éneklőkanonok, helyettese a →succentor). A ~ kanonok a kápt. isk. ig-ja volt. A pléb. isk-k énekes feladatait a ~tanító látta el, aki laikus létére a falu képzett, fontos személye volt a plnos mellett. Kisebb pléb-kon a ~ orgonista és előénekes volt, nagyobb pléb-kon esetleg karnagy és orgonista is volt mellette. - 3. Protestáns közösségekben a ~ hivatásos egyházzenész, az isk. és tp. zenei élet irányítója, beleértve a zeneszerzést is. Feladata volt az okt., kották beszerzése, másolása, a hívők énekének kísérete, kórus és zenekar betanítása. Ilyen értelemben volt Johann Sebastian Bach a Tamás-tp. ~a Lipcsében. - 4. A falusi ~ok 1948-ig ~tanítók voltak. Képzésük a tanítóképzőkben történt. Az →iskolák államosításakor választaniuk kellett a tanítói és a ~ állás között. 1950-től sok szerzetes és szerznő vállalt ~i állást részben zenei képzettsége, részben a számukra szervezett, gyorsított képzés alapján. Az utóbbi kezdeményezője →Gergely Ferenc volt. 1950 u. a ~ok képzése a →kántorképzőkben történik. - 1912: alakult meg a →Magyar Országos Katolikus Kántorszövetség, mely 1948-ig a ~ok érdekvédelmi szervezete is volt. - A ~ szerepét a II. Vat. Zsin. Sacrosanctum concilium konst-ja nagyon hangsúlyozza, ugyanis a hívők aktív részvétele a lit-ban a ~tól is függ. - A m. hagyományban a szorosan vett tp. szolg-on kívül a ~nak fontos szerepe volt a temetéseken (búcsúztató) és bizonyos népi ájtatosságokban (→búcsújárás). T.L.

KL II:489. - PLex. 1986. II:11; 1997. II:167. (s.v. ~tanító) - Mo-i Katolikus ~ok és Karnagyok Működési Szabályzata. Bp., 1985.