🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > kánon-kép
következő 🡲

kánon-kép: a →keresztáldozatot megjelenítő kép a római misekönyvben a →szentmise kánonja előtt. - A római kánon első betűjének →iniciáléjából alakult ki: „Te igitur clementissime Pater...”. A 8-9. sz: az iniciáléban a T mint kereszt (+) jelent meg, utalva a keresztáldozatra, melyet a kánon vesz körül. Később e kereszt köré festették az előképeket (Melkizedek, Ábel, Ábrahám). A 10. sz: a kereszt függőleges, felső szárának képmezőjében a keresztrefeszített Jézust ábrázolták, Máriával és Jánossal. A 11. sz: vált ált-sá a feszület a ~en, III. Ince p. (ur. 1198-1216) idejétől mint egész oldalas kép. Ezzel az elvesztette iniciálé jellegét, és önálló ~ lett. A kompozíció a magányos feszülettől a háromalakos →Kálvárián át az evangélistákkal és a Krisztus vérét fölfogó angyalokkal bővített sokalakos képig terjed. Az oltár-misekönyveknek ma is tartozéka. **

Kirschbaum II:492.