🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > kállói kiáltvány
következő 🡲

kállói kiáltvány, 1644. febr. 17.: A gyulafehérvári ogy. 1644. I. 3-13: megajánlotta az adót és a sereget a vallás védelmére, I. Rákóczi György fejed. (ur. 1630-48) II. 2: megindult a Habsburgok ellen. Kállóból (Szabolcs vm.) kiáltványt írt a mo-i vm-knek, melyben fölsorolta III. Ferdinánd önkényes intézkedéseit: „A clerus ... örökös országává akarja tenni Mo-ot az ausztriai háznak, s a maga vallásán levő világiakon is mind lelki, mind testi képen akar uralkodni. A végrendeleteknél a jószágokat elidegenítik; a véghelyeken is a főtiszteket magok kezdték bitorolni, s a világi státusnak eddig megmaradt kicsiny előjogait is kivenni annak kezéből. A jezsuita szerzet az ország szabadságának romlására, az evang. religio elnyomására minden módon törekedik ... A nádor tekintélye annyira elvétetett, hogy e tisztnek még csak a neve maradt fenn ... szava hatástalan, sőt szólnia is tiltatik. ... Az evangelicus statustól számtalan templom s paplak vétetett el. Az ev. vallásúak a tisztségekből kizáratnak; kereseteikben, ha igazságuk is van, célt nem érnek ...”. III. Ferdinánd (ur. 1637-57) II. 23: a vm-knek küldött körlevélben Rákóczi szabad választási jog elleni hálátlanságának s Erdély örökös fejedelemsége családja számára való megszerzésének állította be hadbalépését. 88

Horváth M. V:444. - MTK II:467.