🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > káld nesztoriánusok
következő 🡲

káld nesztoriánusok, asszír nesztoriánusok: Irakban, Iránban, Törökországban és Szíriában élő →káld szertartású →nesztoriánusok. - →Órigenész és Cézareai →Euszébiosz tudósítása szerint Mezopotámiában és Perzsiában Szt Tamás ap. hirdette az evang-ot. Más források szerint e ter. első ap-ai →Addai és Mari voltak. E ter. 262: a párthusok uralma alól a Bizánccal ellenséges szasszanida-perzsa birod. uralma alá került. Az itt élő ker-eket Aggai, Szeleukeia-Ktesziphon pp-e, valamint az antiochiai pátr. delegátusa, saját főhatósága alatt egyesítette a 4. sz. elején. A perzsák a 4. sz. végén üldözni kezdték a ker-eket. Az üldözés elmúltával a pp-ök újjászervezték a megmaradt ker. közösségeket. 410: a negyven püspök zsin-án Szeleukeia-Ktesziphon pp-e érs. rangot kapott. Később az érs. →katholikosz nevet vett föl. Mar Iso katholikosz 424: Markabtában zsin-ot tartott, mely kimondta a Bizánctól és Antiochiától való elszakadást. Ezzel Perzsiában független nemz. egyh. alakult. Ez volt az első ker. közösség, mely az egyetemes Egyh-tól elszakadt. Az →efezusi zsinat (431) után a bizánci birod-ban üldözött nesztoriánusok Perzsiába menekültek, ahol mint Bizánc ellenségeit, szívesen fogadták őket. 486: a Szeleukeia-Ktesziphonban tartott zsin-on a perzsa nemz. egyh. átvette a nesztorianizmust, így jött létre a ~ egyh-a, melynek feje a katholikosz lett, aki az egész Kelet katholikosza és pátriárkája címet vette fel. A 6. sz: megkezdődött a ~ egyh-ának fénykora. Hittérítői eljutottak Egyiptomba, Szíriába, Indiába és Kínába. 637: a perzsákat az arabok uralma váltotta föl. A katholikosz 762: Bagdadba tette át székhelyét. Ebben az időben 27 metrop. és 230 pp. tartozott joghatósága alá. Bagdadot 1258: elfoglalták a mongolok. A ~ eleinte jó viszonyban voltak velük. A mongolok a 16. sz: mohamedánok lettek. Ettől kezdve a ~ sorsa elnyomás és üldöztetés volt évszázadokon keresztül. A 19. sz: a kurdok, az I. vh. idején a törökök irtották őket. Sokan meneküléssel mentették életüket. Számuk egyre fogyott. A pátr. méltósága 1450 óta örökösödés tárgya: az utód a főpap unokaöccse v. esetleg egy másik rokona. A leendő utód nem ehetett húst, ha nyilvánosan evett, ezzel jelezte, hogy lemondott az utódlás jogáról. A katholikosz-pátr. 1780 óta a Van-tótól D-re, Kotchaneszben székelt. XXI. Simeon pátr. az iraki kormánnyal támadt ellentétei miatt 1940: az USA-ba távozott, Chicagóban telepedett le és innen kormányozta egyh-át. A pátr. joghatósága alá 5 ppség tartozik, ezek közül 3 Irakban, 1 Iránban, 1 Indiában van. Híveinek száma a Közel-K-en kb. 70 ezer, Indiában kb. 5 ezer. A töröko-i ~ legnagyobb része az üldözések miatt Irakba, Szíriába és az USA-ba menekült. P.I.

Lippai 1934:151. - Lacko 1961:36. - Oriente Cattolico 1962:358, 377.