Magyar Katolikus Lexikon > K > Kun László szekere


Kun László szekere, Laci-szekér, Basta szekere: ember által húzott talyiga vagy kétkerekű kordé. - A Chronica Hungarorumban 1342: említik először e néven, IV. (Kun) László kir. (ur. 1272-90) korából, amikor a tartományurak háborúi és fosztogatásai miatt az elrabolt igavonó barmok helyett az emberek magukat fogták a hámba. - Ebből eredezteti Tóth Béla a Basta szekere kifejezést, mely I. Rudolf kir. (ur. 1576-1608) hadvezére, G. Basta (1550-1607), Erdély kormányzója uralmára (1601-04) utal, aki földúlta, kifosztotta Erdélyt, a barmok hiánya miatt a szekér s az eke elé a jobbágyok magukat kötötték, hogy a földet megművelhessék. 88

Szájrul - szájra 1901:16.