Magyar Katolikus Lexikon > K > Kultsár


Kultsár István (Komárom, Komárom vm., 1760. szept. 16.-Pest, 1828. márc. 30.): gimnáziumi tanár. - A gimn-ot 1770-78: Komáromban végezte. 1778: belépett a bencés r-be, Pannonhalmán bölcs-et, 1782: Pozsonyban teol-t tanult. 1786: a r. föloszlatása után tanár Komáromban, 1789: Szombathelyen, 1796-99: Esztergomban. Itt összeütközésbe került →Révai Miklóssal. Tanári állásától megvált, Festetics György családjában nevelősködött. 1806. VII. 2: Pestre költözött, s megindította a Hazai Tudósításokat, amely 1808-45: Hazai és Külföldi Tudósítások c. jelent meg, s 1812-16: Gazdaságbéli Gyűjtemény, 1817-42: Hasznos Mulatságok c. melléklete is volt. 1804: nyelvművelésért pályadíjat nyert. Pártfogolta a szegényebb írókat, a m. színjátszást és az akad. ügyét. A nyelvújításban mérsékelten elítélte az újítókat. Kv-gyűjtő, kvtárát szülővárosára hagyta. 1802: a jénai mineralógiai társ., 1827: az MTA választmányi tagja. - M: Bajnokék levelei Ovidiusból. Komárom, 1789. - B. Laudonnak nándorfehérvári győzelme. Szombathely, 1790. - Töröko-i levelek. Írta Mikes Kelemen. Kiad. Uo., 1794. - Mo. historiája. Gebhardi Lajos Albert munkáiból magyarázta Hegyi József. Megigazította, 1803-ig folyt. 1-4. köt. Pest, 1798-1803. - Főtiszt. Uo., 1801. - Híradás Gebhardi Lajosnak Mo. historiájáról. Uo., 1802. - Krónika. Forrásgyűjt. Uo., 1805. - Híradás a Hazai Tudósítások eránt. Uo., 1806. - Hazafiúi javallás. Röpirat. Uo., 1814. - Buzdítás. Uaz. Uo., 1815. - Siralom. Uo., 1815. - Szollás a m. nyelv ünnepén. Marosvásárhely, 1818. - Álnevei: Szegvári; Szűzvári. S.B.

Markos János: ~ 1760-1828. Pannonhalma, 1940.