🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Kulin bán
következő 🡲

Kulin bán (12. sz.-1203 u.): Bosznia bánja (1180-1203 k.). - 1199 k. feleségével együtt bogumil hitre tért, ezzel menekülni igyekezve a m. kir-ok fennhatósága alól. 1200 őszén menedéket adott a Spalato és Trau városokból elűzött →bogumiloknak. III. Ince p. (ur. 1198-1216) X. 11: fölszólította Imre kir-t (ur. 1196-1204), hogy számolja föl az eretnekséget, s ha szükséges, ~t se kímélje. Imre megparancsolta ~nak, hogy javaikat elkobozva, űzze el az eretnekeket. ~ engedelmeskedett, azzal mentve magát, hogy a befogadott bogumilokat kat-oknak vélte. A p. saját, János nevű kp-ját és Bernard spalatói érs-et küldte Boszniába, ahol a bogumilok vezetői (priores) 1203. IV. 8: Bjelopoljén lemondtak eretnek tanaikról, s elismerték a kat. egyh-at. Küldötteik erre Imre kir. előtt is megesküdtek. A bogumil eretnekség azonban Boszniában ~ halála után is tovább élt. B.A.

Pauler II:657. - B. Szle 1885. (Asbóth János: A bosnyák bogumilok az Árpádok, Anjouk és Hunyadiak alatt) - Hodinka Antal: Egyházunk küzdelme a boszniai bogumil eretnekekkel. Bp., 1887. - Mo. tört. II:1263.