🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Krobót
következő 🡲

Krobót János, Kroboth (Selmecbánya, Hont vm., 1770. szept. 4.-Nyitra, 1833. okt. 31.): apátkanonok. - A gimn-ot Selmecbányán, a bölcs-et Pozsonyban, a teol-t Nyitrán végezte, 1794. IV: pappá szent. Ppi titkár, 1796: a nyitrai papnev. 1801: a pozsonyi akad. természettan tanára. 1808: a KPI alig-ja, 1814. XII. 4-1824. VIII: a pesti egy. bölcs. karán szervezett neveléstud. tanszék első tanára. Vezetésével hozták létre itt a tanszéket a bölcs., és nem a hittud. kar keretében, ahol a nev. pályára készülő világi és egyh. hallg-k heti 4 órában kapták kiképzésüket. 1824-33: mint kir. tan., a bölcs. kar ig-ja a karon folyó képzés szervezetének és tanulm. anyagának korszerűsítése érdekében tevékenykedett. Ránk maradtak 1815-16: tartott ped. előadásai (1-2. köt. kz. a bpi Egy. Kvtárban). A főbb mo-i isk-k tört-ét 1635-ig földolgozó műve az első hazai összefoglaló neveléstört. - Fm: Dissertatio de antiquioribus Hungariae Scholis et Academiis... Pest, 1830. 88

Szinnyei VII:327. - Szentpétery 1935:703.