Magyar Katolikus Lexikon > K > Krisztusibb embert


„Krisztusibb embert”: a →KALOT egyik jelszava és programpontja. - A ~ kifejezi, hogy a KALOT eszményképe az ifjú Krisztus, a társad. és szoc. alapelveket az Ő igazságai határozzák meg (→Egyház szociális tanítása). A ~ programpont szerint megfogalmazott korszerű alaptételek: a) Álkereszténység az, mely jóllakottan arra buzdítja az éhezőt, hogy tűrjön, mert Isten majd megjutalmazza. b) „Szolidaritást vállalunk a 3 millió proletárral, s valljuk, hogy minden intézmény és alkotás az emberért van.” c) „Nem csak kötelességet, jogokat is akarunk!” d) „Senkinek sincs a javak mennyiségéhez annyi joga, hogy azzal százezrek élethez való jogát komolyan veszélyeztesse.” e) „Gazdasági berendezkedésünk rossz, mert nem érvényesül a szociális igazságosság szelleme a javak elosztásában. Leváltandónak és kicserélendőnek tekintjük.” (Idézetek a KALOT Vezérkv. I-ből) - A KALOT 1938. V. 29: mutatkozott be az orsz-nak. Az Euch. Kongressz. alkalmával a bpi Iparcsarnokban 10 ezer paraszt legényküldött, pártolótagok és társmozgalmi csoportok előtt →Kerkai Jenő orsz. elnök kijelentette: „Kinek szolgál ez a mozgalom? ... Istenen kívül senkinek... mert nincsenek urai, csak napszámosai vannak... Ki ellen szervezkedünk?... senki ellen... de régi rend védelmére sem. Még az egyházi birtokok védelmére se. - Mi a krisztusi igazságok és a szeretet diadaláért küzdünk.” (Új Nemzedék, 1938. V. 31.) U.J.