Magyar Katolikus Lexikon > K > Kristó


Kristó András (Csíkszentkirály, v. Csík vm., 1930. jún. 10.-Bp., 1994. dec. 14.): gimnáziumi tanár. - Tanító család szülötte. 1941-44: a csíkszeredai r.k. főgimn-ban tanult, 1944. IX: családja a front elől elmenekült, Cserhátsurányban (Nógrád vm.), a Csallóközben, majd Mittenkirchenben (Felső-Au.) élt, ahonnan 1945. V-VIII: tértek haza. Apja a szovjet hadifogságból csak 1948: került vissza. ~ 1949: Csíkszeredán éretts., 1953: a Bolyai Tudegy-en földtan-földr. szakos okl-et szerzett. A sepsiszentgyörgyi Apenim borvíztöltő állomás hidrogeológusa, 1954: a csíkkarcfalvi, 1955: a csíkszentkirályi, 1956-58: a csíkszereda-csíksomlyói ált. isk. földr. tanára. 1956: a csíkszeredai középisk. földr. és földtan tanára, 1959-65: ig-ja, 1968-1969. XII: a megyei főtanfelügy. h-e, 1969. XII-1971(?): a csíkszeredai középisk. tanára, diákjainak honismereti túrákat szervezett. 1972: a balánbányai 1. sz. ált. isk., 1987-90: nyugdíjazásáig a csíkszeredai középisk. tanára. Nyugdíjazása után is a Márton Áron Gimn. és a Segítő Mária Kat. Gimn. tanára, a sepsiszentgyörgyi Hyperion magánegy., a Bolyai és a Balaton Akad. előadója. Az újjászervezett Erdélyi Kárpát Egyes. elnökségi tagja, a Csíki Természetjáró és Természetvédő Egyes. eln. - M: A Csíki medence földtörténete. Csíkszereda, 1956. - Hargita m. útikv-e. Uo., 1973. (oláhul is) - Románia ásványvizei. Kisgyörgy Zoltánnal. Kolozsvár, 1978. 88

RMIL III:264. - Környezetkultusz 1995:12. sz. (Jánosi Csaba: ~ 1930-1994)

Kristó Péter Xavér, OFM (Csíkszentkirály, Csík vm., 1884. ápr. 14.-Csíkszentkirály, 1952. aug. 13.): házfőnök. - Csíksomlyón a tanítóképző növ-e. 1900. XII. 18: lépett a r-be. A fil-t Esztelneken, a teol-t Vajdahunyadon végezte. 1905. I. 1: ünn. fog-at tett, 1907. VI. 26: szent. pappá. Vajdahunyadon kp., 1908: Marosvásárhelyen tanító, majd Déván, Brassóban hittanár, h. házfőn. 1914: az ol. fronton táb. lelkész. 1920: Körösbányán házfőn., tanító, 1935: Szatmárnémetiben házfőn., 1934: Désen plnos, majd Szászvárosban házfőn-plnos. 1945: Vajdahunyadon tanító, majd Körösbányán házfőn. - Körösbányán 1920: m. isk-t alapított, melynek ig-ja. Helyreállította a zárdát és a tp-ot. Az Orsz. M. Párt helyi tagozatának elnöke. Ku.P.

Schem. Trans. OFM 1947:73. (*máj. 18.)