Magyar Katolikus Lexikon > K > Krajnyák


Krajnyák Ede (Körtvélyes, Szepes vm., 1848. szep. 24.-Pozsony, 1924. márc. 6.): gimnáziumi tanár. - A gimn-ot Lőcsén és (6-8. o.) Egerben végezte, 1867. VII. 20: éretts. 1867: Bpen, 1870-72: Bécsben egy. hallg. 1873: Bpen lat-m. szakos tanári okl-et, 1880: gimn. tornatanítói képesítést szerzett. 1882/83: a bpi II. ker. reálisk. h. tanára, 1883-1907: nyugdíjazásáig a pozsonyi kir. kat. gimn. tanára. - M: Jugurta. Írta Sallustius. Ford. és magy. Pozsony, 1881-82. (Tanulók kvtára. Lat. és gör. classicusok 2., 11., 13., 15. füz., 1. és 2. füz. jav. bőv. kiad. Uo., é. n.; 1. füz. 4. kiad. 2. füz. 3. kiad. Bp., 1905; 6. jav. kiad. Uo., 1915.) - Prečo a jak by sa mal Spolok sv. Vojtechazveladit. Szenc, 1908. - Gyakorló kv. a szl. nyelvtanhoz. Pozsony, 1919. - Szógyűjtemény. Uo., 1921. - Katechismus striezlivosti. Trnava, 1923. - 1910. IV-1914: a Sväty Adalbert fel. szerk-je. 88

Szinnyei VII:187. - Gulyás XVII:562. - Viczián 1995:175. (1576.)

Krajnyák Gábor (Cigelka, Sáros vm., 1886. máj. 3.-Bp., 1955. febr. 5.): parókus, író.- A teol-t Eperjesen végezte. 1913. IX. 21: Ungvárt pappá szent. A Pázmány Péter Tudegy-en teol. dr. 1935: Bpen élt, a KPI g.k. zenetanára. 1943: tb. knk., a Rózsák terei tp. parókusa. - M: Kis képes biblia. Az el. isk. 1-2. o. r. Írta Gerely József. A g.k. népisk. sz. alkalmazta Szemán István. Átd. Bp., 1914. (8. kiad. 1942) - Gör. szert. imakv. Danilovics Jánossal. Uo., 1921. - Lelki kenyér. G.k. (óhitű) ima- és énekeskv. Szerk. Uo., 1924. - Szt István veszprémvölgyi donatiójának gör. egyh. vonatkozásai. Bp., 1926. (Klny. Századok, 1926:1-3. sz.) - Gör. kath. kis biblia rövid egyhtört-tel és szertartástannal. A g.k. el. népisk. sz. Írta Karácsonyi Sándor. A gör. szert-nak megfelelőleg átd. Bp., 1928. (5. kiad. 1942) - G.k. kis katekizmus a népisk. 3-6. o. r. 3. átd. kiad. Átd. Uo., 1929. (9. bőv. kiad. 1942) - Gyűjteményes nagy énekeskv. Ford. és szerk. Uo., 1929. - Paraklisz a Bold. Szűz Mária tiszt-ére. Írta Damaszkuszi Szt János. Összeáll. Uo., 1930. - G.k. kis képes biblia. Uo., 1948. P.I.-88

G.k. Szle 1929. VIII. 11. - Molnár 1936:429. - Pilinyi 1943:46. - Schem. Hd. 1948:16; 1982:149. - Gulyás XVII:563.