Magyar Katolikus Lexikon > K > Krüger


Krüger Aladár (Nagyvárad, Bihar vm., 1878. okt. 1.-Alpnachdorf, Svájc, 1952. nov. 15.): ügyvéd, lapszerkesztő. - Nagyváradon éretts., a jogot uo. és Kolozsvárt végezte, részt vett a diákmozgalmakban. Bpen ügyvédi okl-et szerzett, Nagyváradon ügyvédi irodát nyitott. ~ szervezte meg a helyi Kat. Népszöv-et. 1906: a nagyváradi ppség főügyésze, a kat. nagygyűlések ünnepi szónoka Bpen, Szegeden és Pécsett. 1919. XII: letartóztatták, hónapokig fogságban tartották, s mivel a rumén hűségesküt megtagadta, 1920 őszén kiutasították szülővárosából. A nagyváradi Szigligeti Társ. választmányi tagja, majd aleln. 1920: Bpen telepedett le s nyitott ügyvédi irodát, mely 1944: is létezett. Az Egységes Párt programjával 1926: a biharnagybajomi, 1931: a csongrádi ker. ogy. képviselője. - M: 1848/49. Visszhangok. Versek. Nagyvárad, 1898. - Húsvéti tojás. Vj. 1 fv. Uo., 1899. - A régensség a m. közjogban. Uo., 1905. - Rákóczi visszatér. Melodráma. Uo., 1906. - Az uzsora és büntetése. Kolozsvár, 1908. - Krügernek és Buttykaynak a bpi kath. nagygyűlésen 1910. IX. 15: elmondott beszédei. Bp., 1910. - A becsület védelme. Uo., 1911. (Klny. Kat. Szle) - A pápai gyászév. Nagyvárad, 1911. - Szt László, a törvényszervező. Uo., 1911. - A szekularizáció mint üzlet. A bpi 10. kat. nagygyűlésen elmondotta... Uo., 1911. - A modern ember szabadságeszméi. Uo., 1912. - Orgonaszó. Költemények. Uo., 1912. (2. kiad. Uo., 1920) - A sajtó a modern kor Napóleonja. Uo., 1912. (Sajtóröpiratok 1.) - Aratás a sivatagban. Nagyvárad, 1913. - Új Sion tp-át építjük. + Martinovich Sándor: A nemz. fogadalmi tp. Bp., 1916. - Hulló m. csillagok. Beszéde a 17. Kat. Nagygyűlésen. Uo., 1925. - A Tiszántúlnak 1913. XII. 19-1914. VII. 30: fel. szerk-je, 1917. I-1919. XI. 22: betiltásáig főszerk-je; 1920. XI-XII: a bpi Új Nemzedék szerk-je. - Álnevei és betűjegyei: Aladár (Vj., 1899) - dr. K.A. (Tiszántúl); K. A. (Tiszántúl, 1900-01); - r. (uo., 1906-18); -r-r (uo., 1900); Radványi Aladár (versei, 1898). 88

M. ogy. alm. 1927:184. Arck.; 1931:184. Arck. - Ogy. alm. 1927:146. - M. társad. lex. 1930:322; 1932:311. - Sziklay 1931:301. - Ker. m. közél. alm. I:572. - Gulyás 1956:587. - Gulyás XVII:686.