Magyar Katolikus Lexikon > K > Králik


Králik József   →Kárpáti József

Králik László (Alsókubin, Árva vm., 1871. jún. 1.-Bp., 1939. júl. 17.): gimnáziumi tanár, „az első cserkész”. - A kolozsvári s a bpi tudegy-en 1894: m-ném-fil. szakos tanári okl-et szerzett. 1893-95: a brassói áll. főreálisk. h., 1895-1919: a nagybecskereki közs. r.k. gimn. tanára. Leford. Baden-Powell: Scouting for Boys c. művét, ~ értelmezésében született a cserkész megnevezés, ~ a cserkészet „keresztapja”, „az első cserkész” Mo-on. Munkája hozzájárult a cserkészet hazai elterjedéséhez, 1912: a →Magyar Cserkészszövetség megalakulásához. 1919: Szegeden menekült vagonlakóként a helyi gimn., 1922-33: nyugdíjazásáig a gödöllői Kir. Kat. Gimn. tanára, s annak megszüntetésekor utolsó, mb. ig-ja. - Írásai a nagybecskereki közs. főgimn. értes-ben (1898: Az első „kegyes” iskolák; 1909/10: A Boy-Scouts, az angolok legújabb ifj. egyesülete) - Gödöllőn 1930: szerk. A gödöllői kir. kath. reálgimn. értes. az 1929/30. (19. és utolsó) isk. évről c. kiadványt. Bo.J.-Fe.Má.-88

Vajda 1900:148. - Kalmár 1907:124; 1910:145. - Barthos-Csetri 1922/23:109. - Barthos-Csetri-Luttor 1929:82. - Gulyás XVII:567. (*jan. sajtóhiba) - Értesítők 8:9257.