🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Kozáry
következő 🡲

Kozáry György (Hidashollós, Vas vm., 1891. febr. 23.–Kaposvár, 1958. okt. 2.): plébános. – A gimn. Székesfehérvárt, és a pécsi ciszt. gimn., a teol. a pécsi Hittud. Főisk. végezte, 1917: pappá szent. – Lakócsán (Somogy vm.) kp., közben 1918: tábori lelkész, 1921: admin., 1922: Mohácson kp. s az áll. polg. fiú- és leányisk. hitokt. is. 1927: Mozsgón plnos, a Kat. Legényegyes. egyh. eln., 1942 (1948: is): Tengődön admin. Mindenütt horv. nyelvű híveket gondozott, megtanult horv-ul. – Színművei: Jézus szenvedései (Mohácson 5x színre került), Tékozló fiú (3 fv. színjáték Mohácson 2x színre került) – Cikkei: Mohácsi Hirlap (1922/26) –M: A renegát. Dráma. Pécs, 1926. – A futár. Irredenta színmű. Szigetvár, [1935] 88

Schem. Q-E. 1922:187., 1943:188. – Németh 1927:42. (Arck.) – Diós 1999:115. (6165.)

Kozáry József (Nagykanizsa, Zala vm., 1853. febr. 12.–1937 e.): p. fiúisk. és gyorsírás tanár. – Nagykanizsán a kat. főgimn. éretts., a bpi Tudegy. középisk. tanári okl. szerzett, közben nevelősködve tartotta fönn magát. 1878. VII: részt vett Bosznia megszállásában. Középisk. tanárként 1885–1917: a főv. szolgálatában a Nagymező u. polg. fiúisk. tanára. – Írásai: Korunk (megindította a Házasság a sírban c. 2 köt-es reg-ét), Herkó Páter (1895– állandó munk.) – M: Hóvirágok. Költeményfüz. (Gebelsberger–Markovics rendszerű gyorsírással). Bp., 1882. – A Gabelsberger rendszerű gyorsírás új módszerű gyakorlati tanve. Az ifj. sz. írta és autografálta. I. r. Alapfokú gyorsírás. Uo., 1885. – M. nyelvtan katekizmus alakjában. Vagyis a közép- és p. isk. I. és II. o. m. nyelvi tananyaga kérdések és feleletekben föloldozva. Nagykanizsa, 1891. – Rendszeres m. nyelvtan. Uo., 1893. (3. kiad. 1894.) – 1884–85: a Gyorsírók Lapja szerk. (a Gabelsberger–Markovics rendszere szerint) – Álnevei: Búshalmy (Balaton és Vidéke, 1875); Cybebe (Herkó Páter, 1895-); K. J. (Herkó Páter, 1895- versek) 88

Szinnyei VI:1429. – Deák 1942:261.