Magyar Katolikus Lexikon > K > Kozári


Kozári (1887-ig Kasztl) Gyula (Miháld, Somogy vm., 1864. okt. 27.-Kőszeg, 1925. máj. 20.): pap, tanár. - Konvertita. A középisk-t 1881: Nagykanizsán végezte. 1882: a bpi tudegy-en bölcs-et, 1883: jogot hallg. 1884: Pécsett kispap, 1887: pappá szent. Hímesházán, Cikón, Bátaszéken és Németbólyon kp., 1892: Pécsett hitokt. és jogakad. hitszónok. 1898. IX: a m. kir. pécsi, 1903: a nagyváradi hadapródisk. vallástan és fr. nyelv tanára, 1911: tábori lelkész, 1920: a kőszegi Hunyadi Mátyás Reálisk. és Nev. Int. tanára, 1921: ig-ja. - 1895: a SZIT tud. és irod. o., az ASzTT, 1915: a SZIA I. o. tagja. - M: Korunk bölcs-e. Pécs, 1892. - Egyh. beszéd a szigetvári Zrínyi emlékünnepélyen... Uo., 1893. - Egyh. beszéd a mohácsi vész évford-ján... Uo., 1894. - Az átöröklés problémája. Bp., 1894. - Korkérdések konf-beszédeiből. Szeged, 1894. - La loi des trois états. Bruxelles, 1895. - Életföladat és életörömök. Pécs, 1895. - Descartes és Szt Tamás. Bp., 1896. (Klny. Bölcs. Folyóir.) - Idealizmus az irod-ban. Uo., 1897. - Pozitivizmus és katolicizmus. Uo., 1896. - Szt Tamás és Descartes Isten létezéséről. Pótlék. Uo., 1897. - Wundt rendszerének ismertetése és kritikája. Uo., 1898. (Klny. Bölcs. Folyóir.) - Comte, Wundt und die Philosophie in der Hierarchie der Wissenschaften. Fribourg, 1898. - A halhatatlanság és az én barátnőm. Fölolvasás. Pécs, 1898. - A kerség és az emberi lélek. Pécs, 1900. - Imádságos- és énekeskv. a m. kir. honvéd főreálisk. és hadapródisk. számára. Bp., 1904. - Átöröklés és nemz. nev. Term. bölcs. és neveléstani tanulm. Uo., 1905. (Klny. Bölcs. Folyóir.) - Essayek. Bourget-Maeterlinck-Tolstoj. Nagyvárad, 1905. - Comte, a positivismus és az evolucio. (Ismertetés és kritika). 2. rk. bőv., átd. és megjav. kiad. 1-2. köt. Bp., 1905. - Az Egyh. és demokrácia. Uo., 1906. (Klny. Bölcs. Folyóir.) - A leszármazás- és a fejlődés elmélete. Uo., 1907. (Klny. Hittud. Folyóir.) - Emberi okmányok a tegnap, ma és holnap irod-ából. Metafiziko-pszichológiai tanulm. 1-2. köt. Uo., 1910. - Gondolatok az író erkölcsi felelősségéről. Nagyvárad, 1912. - Pascal. Tanulm-ok. Bp., 1914. T.E.

Schem. Qu. 1895:164; 1914:223; 1922:148. - Várady I:427. - Szinnyei VI:1428. (s.v. Kozáry) - B. Hírl. 1925. V. 23. - SZIA Értes. 1925:170. - Gulyás XVII:424. (s.v. Kozáry)