Magyar Katolikus Lexikon > K > Kovách


Kovách (Keller) Aladár (Dés, Szolnok-Doboka vm., 1908. febr. 19.-Bécs, Au., 1979. aug. 14.): író, újságíró, szerkesztő. - 1927: Bpen éretts. A Pázmány Péter Tudegy-en m. irod-at és művészettört-et tanult, 1 é. a párizsi Sorbonne Egy-en képezte magát. 1933: a Nemz. Színház dramaturgja, 1939: a M. Élet Kiadó, 1941: a Turul Kiadó szerk-je. 1944. VII-X. 18: a Nemz. Színház ig-ja. 1947: Au-ba menekült, No-ban, Fro-ban, majd Au-ban telepedett le. 1951. VIII-1953. VI: a Szabad Eu. Rádió főrendezője és a gyártási oszt. vez-je, majd a Fr. Rádió magyar oszt-ának munk. 1955: Őriszigetre (Siget in der Wart, Au.) költözött. Hamueső c. drámáját 1967-68: az Új Látóhatár közölte. - M: Új szó. Négyszáz fiatal m. író kislex-a. Az 1937. irod. év keresztmetszete. Szerk. [Halasy András néven!] Bp., 1936. - A 100 é. Nemz. Színház. Bp., 1938. - Téli zsoltár. Dráma. Uo., 1940. (Bolyai Kv-ek) (2. kiad. 1944) (újból Bad Worischofen, 1949) - A Mindszenty-per árnyékában. Dokumentumok, pásztorlevelek, rendőri utasítások, tiltakozások, jegyzetek. Innsbruck, 1949. - Mo. tört. Bakó Elemérrel. München, 1951. - Hungária naptára az 1954-es esztendőre. Szerk. Uo., 1953. - Die siebenbürgische Frage. Zathureczky Gyulával. Uo., 1965. - Szigeti kiskalendárium. Az Őrvidék (Burgenland) m. népének kisnaptára az 1973-as közönséges esztendőre. Szerk. Wart, 1972. - Die Trianon-Enquete des Strassburger Kongress der freien Ungarn 1970. Szerk. München, é.n. - 1939-44: a Bolyai Könyvek (36 köt.), 1939: a Turul falufüzetek (5 köt.), 1962-: a Szigeti Füzetek sorozatszerk-je. Münchenben 1950: a Szózat szerk-je, 1956: a Nemzetőr egyik alapítója és munk., a Donau Bote főszerk-je, 1953-55: a Hungária s a Műhely főmunk. - Álnevei: Halasy András; Viator; betűjelei: (K. A.); K. A. 88

Borbándi 1992:203. - Gulyás XVII:248. - Nagy 2000:557.

Kovách Kornélia Etela, FMMN (Ipolyvarbó, Nógrád vm., 1905. okt. 19.-Bp., 1945. jan. 11.): szerzetesnő. - Tanítóképző elvégzése után 1927. IX. 11: Bpen lépett a →Ferences Mária Misszionárius Nővérek Társaságába. 1930. VI. 13: első, 1936. VI. 13: utolsó fog-át uo. tette. Tanítónőként dolgozott. Halálát a nővérek közé dobott kézigránát okozta. r.k.

Kovách Márk Antal, honti, OPraem (Mándok, Szabolcs vm., 1815. nov. 21.-Bécs, 1855. aug. 17.): tanár. - A gimn-ot és az akad-t Aradon, Egerben és Kassán végezte, 1834: Jászón lépett a r-be, teol. 1838: fog-at tett, XI. 15: pappá szent. A pesti tudegy-en bölcs-et végzett és drált, Nagyváradon a kir. nevelőint. tanfelügy-je, 1841: Rozsnyón gimn. tanár, 1842: Jászón teol. tanár, 1843: Nagyváradon az akad. fiz. tanára, 1844: Kassán a nyelvtani o., 1845: Nagyváradon a mennyiségtan és a m. nyelv, 1849: a term-tan tanára is, 1854: Rozsnyón gimn. ig. - Írásai: Religio (1849. II: A papság kényszerű állása a forr. alatt; 1850. I: A nagyváradi egyhm. állapota a forr. alatt, 6 cikk; 1851: Tanodáink rendezése, 10 cikk), nagyváradi főgimn. évkv-e (1851: A nagyváradi tanintézetek tört. és stat-ja), rozsnyói főgimn. tudósítványa (1854: Az ősker. irod.; bevezetés). 88

Szinnyei VI:1334.

Kovách Zoltán (Bp., 1930. febr. 28.-Esztergom, 1981. febr. 13.): tiszteletbeli kanonok, könyvtárigazgató. - A teol-t a KPI-ben végezte. 1953. VI. 14: pappá szent. 1954: teol. dr. Szomor, 1959: Esztergom-Szt Anna kp-ja, majd Annavölgy lelkésze. 1961: az →Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár ig-ja. 1962: az esztergomi fogadalmi kpna ig-ja. 1968-70: Rómában a Szt Anzelm egy-en lit-t tanult. 1970: az Orsz. Kat. Gyűjteményi Közp. kvtári szakelőadója. A kat. kvtárak újjáélesztésén sokat fáradozott. - Közrem. a Komárom m. hírlapok és folyóir-ok bibliogr-ja (Szerk. Bárdos László, Horváth Géza. Tatabánya, 1962) és a Janus Pannonius és a humanizmus (Katalógus. Székesfehérvár, 1973) összeállításában. **

Schem. Strig. 1982:412. - M. Kurír 1981:41.