Magyar Katolikus Lexikon > K > Koszó


Koszó János (Lippa, Temes vm., 1892. ápr. 25.-Bp., 1952. okt. 10.): egyetemi tanár. - A középisk-t 1910: Aradon, az egy-et Bpen az Eötvös Koll. tagjaként m-ném-fr. szakon 1914: végezte, 1915: ném. irod-ból drált, 1917: középisk. tanári okl-et szerzett. 1915-1918. III: Aradon gimn. tanár, 1918. IV-1923. V: Berlinben egy. lektor és az Ung. Institut kvtárosa, 1921. XI-1928: a bpi polg. isk. tanárképző főisk. ném. tanára. 1924: a bpi egy. „A felvilágosodás és a romantika korának ném. irod-a” tárgykör mtanárává képesítette, ahol 1935-ig tartott előadásokat. 1928-34: az Eötvös Koll. tanára. 1934/35: a pécsi egy. ném. tanszékének h., 1935: ny. rk., 1937: ny. r. tanára, 1938: a bölcs. kar prodékánja, 1939: dékánja. 1940. X-1946: a kolozsvári egy. tanára, 1947-52: a bpi Testnev. Főisk. idegen nyelvi tanszékvez-je. - 1933: a SZIA III. o. tagja. - Ném. nyelv-, olvasó- és irodtört. tankv-eket írt Göttling Jánossal, Kaiblinger Fülöppel, Mika Klárával és Petrich Bélával. ~ írta a ném. irod. részt a Napkelet lex. 1-2. köt. (Bp., 1927), a Gutenberg nagy lex. 1-10. köt. (Uo., 1931-32), a Kat. Lex. 1-4. köt. (Uo., 1931-33), a Világirod. lex. 1-3. köt. (Uo., 1931-33) és a Ped. lex. 1-2. köt. (Uo., 1933) számára. - M: Fessler Aurél Ignác élete és szépirod. munkássága. Bp., 1915. - Fessler Aurél Ignác, a regény- és tört-író. Uo., 1923. - Ném. nyelvkv. 1-2. r. A gimn. és reálgimn. 2., 3-4. o. sz. Írta Miklós Ferenc, Kaiblinger Fülöp. Átd. Kaiblinger Fülöppel. Uo., 1925-26. - Deutsches Leben. Ném. nyelv és olvasókv. A polg. fiú- és leányisk. 1-2. o. sz. Göttling Jánossal. Uo., 1927. - Uaz a 3-4. o. sz. Uazok. Uo., 1928. - Ném. nyelvkv. 1-4. r. Reálisk 1-2., 3-4., 5-6., 7-8. o. sz. Írta Miklós Ferenc, Kaiblinger Fülöp. Átd. Kaiblinger Fülöppel. Uo., 1927-29. - Ném. nyelv- és olvasókv. 1-3. r. A leányközépisk. és koll. 1-3. o. sz. Mika Klárával és Petrich Bélával. Uo., 1928-30. - Ném. nyelvkv. 4. r. Irodtört. olvasókv. a leányközépisk. és koll. 7. és 8. o. sz. Írta Miklós Ferenc és Kaiblinger Fülöp. Átd. Kaiblinger Fülöppel. Uo., 1929. (az új tanterv szerint írták uazok Petrich Bélával 1929) - Ném. nyelvkv. 4. r. Irodtört. olvasókv. a leányközépisk. és koll. 4. o. sz. Írta Kaiblinger Fülöppel és Petrich Bélával. Uo., 1930. - Ném. nyelvkv. A leányközépisk. és koll. 5-6. o. sz. Miklós Ferenc és Kaiblinger Fülöp fiúközépisk. tankv-e nyomán szerk. és átd. Petrich Bélával. Uo., 1932. - Ungarn u. die geistesgeschichtliche Forschung. Pécs, 1938. (Pannónia kvtár 40.) - Irodtört. és világnézet. Uo., 1938. - Segédkv-ek a ném. nyelv tanításához. Az újabb ném. irod. főirányai és fejlődésmenete. Bp., 1942. (Klny. Kat. Tanügyi Főigazgatóság évkv-e) - Szerk. 1924-34: az Egyetemes Philológiai Közl-t, 1937-40: a pécsi Műhely. Ergasterion folyóir-ot Kerényi Károllyal. - Betűjelei: K.J. (1924-34: EPhK); -ó-s (1924-34: EPhK). T.E.

Kerkápoly 1930:769. - M. társad. lex. 1930:308. - Karczag 1932:655. - SZIA tagajánl 1933:16. - Szabó 1940:532. - MÉL III:428.